021-44018468

info©arvinfidar.ir

فولیمکس پتاس

folimax k - فولیمکس پتاس

فولیمکس پتاس

اصلاح کننده برگ


عملکرد:

فولیمکس پتاس یک کود برگی کاملا محلول در آب است و با سرعت بالا جذب می شود . این محصول بطور ویژه برای مرحله رسیده شدن گیاه زمانی که نیاز  به کمک عناصر فسفر مجود دارد ،  توصیه می شود  .

با محتوای بالایی از اکسید پتاسیم، فولیمکس پتاس در طول زمان رسیده شدن میوه ( در پاییز ) جهت  ایجاد بالانس در سه مواد مغذی اصلی  توصیه می شود

 محصولات به فولیمکس پتاس در زمانی که بصورت اسپری بر روی برگ یا در آب آبیاری مورد استفاده قرا می گیرد عکس العمل خوبی نشان می دهند


خواص:

این محصول با فرمولاسیونی خاص جهت بهبود کیفیت میوه ها طراحی شده است  . فولیمکس پتاس  تاثیر مستقیم بر روند متابولیسم رشد سلولی ؛ کالیبر ،  رنگ آمیزی ، درخشندگی ،  ثبات و استحکام و سطح قند میوه  دارد.

فولیمکس پتاس مرحله تولید قند را بهبود بخشیده و مقاومت  گیاه را در برابر خشکسالی افزایش می دهد .این کاربرد بمنظور دستیابی به درجه مطلوب بریکس ( سایز میوه ) توصیه می شود .  

ترکیبات

درصد ( وزنی – وزنی )

پتاسیم (K2O)  

۳۰ %

نیتروزن کل (N)  

۴ %


 

میزان مصرف و توصیه های کاربردی :

 

محصول

دوز محلول پاشی برگی

دوز مصرف خاکی

مشاهدات

درختان زیتون، انگور، ، درختان موز، درختان مرکبات، درختان میوه، گیاهان زینتی و باغبانی

۲۵۰ الی ۳۰۰ سی سی در ۱۰۰ لیتر آب

۱۵ الی ۲۰ لیتر در یک هکتار

برگی: ۳- ۵ تکرار در طول چرخه.

آبیاری: ۲ تا ۳ برنامه کاربردی

ذرت، پنبه، چغندرقند

۲۵۰ الی ۳۰۰ سی سی در ۱۰۰ لیتر آب

۱۰ لیتر در یک هکتار

برگی:۲- ۳ تکرار در طول چرخه.

آبیاری: ۲ تا ۳ برنامه کاربردی

یونجه

۲۵۰ الی ۳۰۰ سی سی در ۱۰۰ لیتر آب

۱۰ لیتر در یک هکتار

برگی: پس از برش دوم.

آبیاری: پس از برش دوم، ۲ تا ۳ برنامه کاربردی

گندم، جو

 

۵/۱ الی ۲ لیتر در یک هکتار

برنامه های کاربردی ۲- ۳ در طول چرخه.

بادام، فندق و سایر میوه ها

۲۵۰ الی ۳۰۰ سی سی در ۱۰۰ لیتر آب

 

در طول رشد میوه