ماکسی پلنت پلاس

کود اصلاح کننده ماکسی پلنت پلاس

اصلاح کننده خاک و مغذی گیاه
تامین مواد آلی و عناصر ماکرو، فعال سازی میکروارگانیسم ها

یکی از مشکلات بزرگ اکثر زمین های کشاورزی ایران کمبود مواد آلی آنهاست که منجر به بروز مشکلات زیادی در خاک ها و حاصلخیزی آن ها شده است. مواد آلی می تواند خاک های سبک و شنی را چسبناک و خاک های رسی را از حالت تراکم خارج نماید و همچنین خاکدانه های ایده آلی را برای رشد گیاه فراهم نماید. از دیگر مزایای مهم مواد آلی  افزایش ظرفیت نگهداری آب در خاک می باشد. در خاک های شنی آب به سرعت نفوذ کرده و از دسترس گیاه خارج می شوند و در خاک های سبک آب باعث ایجاد سله می شود. افزایش مواد آلی خاک تا حد زیادی این مشکلات را مرتفع می نمایند و موجب حفظ آب و حاصلخیزی خاک می گردند. مواد آلی جذب گیاه می شوند و توان کمپلکس کنندگی عناصر مختلف را هم دارند و قابلیت جذب مواد و عناصر غذایی را نیز افزایش می دهند. همچنین این مواد موجب ازدیاد میکروارگانیسم های مفید خاک می گردند و میکروارگانیسم ها با فعل و انفعالاتی که در خاک انجام می دهند موجب بهبود شرایط جذب مواد غذایی از خاک می گردند. اثرات متقابل میکروارگانیسم ها با ریشه موجب رشد ریشه ها و جذب بیشتر عناصر غذایی و مواد آلی از خاک می گردد. در این راستا محصول ماکسی پلنت پلاس شرکت مافای اسپانیا کود تخصصی اصلاح کننده خاک، افزایش دهنده ماده آلی و تغذیه ای می باشد.

maxiplanet - ماکسی پلنت پلاس
maxiplant plus - ماکسی پلنت پلاس

برخی ویژگی های

کود اصلاح کننده ماکسی پلنت پلاس

کود ماکسی پلنت پلاس دارای مواد مغذی کربوهیدرات ها، مواد مغذی، اسید های آلی، چربی ها، عناصر میکرو و ماکرو می باشد. این کمپلکس ها دارای مواد مغذی و انرژی برای گیاهان و میکرو ارگانیسم های خاک می باشد. ماکسی پلنت پلاس بر پایه ی عصاره ی طبیعی گیاهان است و عامل کمپلکس کننده آن لیگنوسولفونیک اسید است که در ترکیبات کلسیم بسیار اثر بخش بوده و جذب را آسان می سازد و ظرفیت تبادل کاتیونی خاک را افزایش و فعالیت میکروبی خاک را برای افزایش باردهی گیاه بالا می برد. کود ماکسی پلنت پلاس مواد آلی مورد نیاز گیاه را به طور اختصاصی تامین می نماید و موجب اصلاح خاک و فعال شدن و ازدیاد میکروارگانیسم های مفید خاک می گردد. این محصول همچنین موجب بهبود ساختار فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک می گردد. این کود ظرفیت نگهداری آب را در خاک فوق العاده افزایش می دهد. از دیگر مزایای مهم مصرف این کود اکسیژن رسانی به خاک، بهبود ریشه زایی، کاهش شوری هستند. ماکسی پلنت پلاس سه عنصر مهم ماکرو پتاسیم، نیتروژن و کلسیم برای گیاه را تامین می نماید.

ترکیبات اصلی

کود اصلاح کننده ماکسی پلنت پلاس

ترکیبات

در صد وزنی-وزنی

درصد وزنی-حجمی

مواد آلی۳۳ %۴۳ %
پتاسیم محلول۵ %۶/۵ %
نیتروژن کل۵ %۶/۵ %
کلسیم کمپلکس شده با لیگنوسولفونیک اسید ۳/۵ %۴/۵ %
با مصرف محصول ماکسی پلنت پلاس
بدون مصرف محصول ماکسی پلنت پلاس
65 600x600 - ماکسی پلنت پلاس
63 600x600 - ماکسی پلنت پلاس

دستورالعمل مصرف

کود اصلاح کننده ماکسی پلنت پلاس

محصولات

روش مصرف

میزان مصرف

محصولات باغیهمراه آبیاری۱۰-۲۰ لیتر در هکتار
محصولات زراعیهمراه آبیاری۱۰-۱۵ لیتر در هکتار
محصولات گلخانه ایهمراه آبیاری۱-۲ لیتر در هزار متر مربع
بسته به  نیاز خاک در فواصل ۲۵-۲۰ روز تکرار شود
 
با مصرف محصول ماکسی پلنت پلاس
بدون مصرف محصول ماکسی پلنت پلاس
44 - ماکسی پلنت پلاس
455 - ماکسی پلنت پلاس

اگر نیاز به مشاوره در خصوص ثبت سفارش محصولات دارید

همین حالا شروع کنید

با ما در شبکه های اجتماعی همراه باشید