ماکسیفوس ۲۰-۴۰

کود مقاوم کننده و تغذیه ای ماکسیفوس۲۰-۴۰

مقاوم کننده به بیماری ها و تنش ها، تامین فسفر و پتاسیم

نتایج تحقبقات گسترده نشان داده که فسفیت پتاسیم ترکیب سیستمیکی هست و موجب ایجاد مقاومت در گیاه در برابر بیماری ها و تنش های محیطی می شود. این تاثیر از دو طریق به اثبات رسیده است یکی تاثیر مستقیم روی عامل بیماری زا و از بین بردن آن و دیگری با تحریک سیستم دفاعی گیاه در برابر تنشها و عوامل بیماریزا با تولید فیتوآلکسین ها در گیاه که ترکیبات ضد بیماری هستند. غلظت فیتوآلکسین ها در سلول های تنش دیده و بیمار بالا رفته و از توسعه بیمارگر و اثر تنش جلوگیری می کند. بنابراین فسفیت یک خود ایمنی برای گیاه ایجاد می کند. فسفیت پتاسیم به طور گسترده ای در مدیریت بیماری ها در مزرعه و باغ مورد استفاده قرار می­گیرد. یون فسفیت نسبت به یون فسفات یک اتم اکسیژن کمتری دارد و نسبت به یون فسفات وزن مولکولی پائینی دارد و به آسانی توسط گیاه جذب می شود. فسفیت پتاسیم علاوه بر نقش بازدارندگی نقش تغذیه ای هم دارد. و با تامین فسفر برای گیاه موجب افزایش فتوسنتز، بهبود گل دهی، باردهی و رشد ریشه می شود و انرژی لازم برای گیاه را فراهم می نماید. همکاری بین فسفر و پتاسیم در این ترکیب موجب ایجاد مقاومت سطح بالایی در گیاه می شود و پتاسیم نیز علاوه بر نقش موثر مقاوم سازی، موجب افزایش فعالیت و عملکرد گیاه می گردد. از موثرترین کودها در این زمینه محصول ماکسیفوس ۲۰-۴۰ شرکت مافای اسپانیا می باشد.

40 20 - ماکسیفوس 20-40
maxifos 40 20 - ماکسیفوس 20-40

برخی ویژگی های

کود مقاوم کننده و تغذیه ای ماکسیفوس۲۰-۴۰

ماکسیفوس ۲۰-۴۰  حاوی درصد فسفیت پتاسیم بالایی می باشد و دارای دو کاربرد برای محصولات می باشد. از یک طرف بعنوان منبع تغذیه فسفر و پتاسیم عمل کرده و از طرف دیگر باعث تحریک پذیری مکانیزم خود دفاعی گیاه در برابر شرایط نامساعد محیطی و تغذیه ای و بیماری های گیاهی می شود. ماکسیفوس ۲۰-۴۰ با تحریک تولید فیتوآلکسین ها در گیاه موجب از بین رفتن بیماری ها و کنترل گسترش آن ها می شود، عملکرد دیواره سلولی و بافت های گیاه را تقویت می کند و اندام های مختلف گیاه را در برابر تنش های محیطی مقاوم می نماید. این محصول با فرمولاسیون خاص خود باعث افزایش توسعه سیستم ریشه، همین طور بهبود گل دهی و تشکیل میوه ها و نیز رسیدن محصول می گردد. محتوای  فسفر و پتاسیم آن ذخیره قند میوه ها را افزایش می دهد. جهت کسب نتایج درخشان در عملکرد گیاه و همچنین جلوگیری از بروز بیماری های گیاهی توصیه می گردد این کود در مراحل فنولوژی حساسی مانند شکل گیری سیستم ریشه، قبل از  گل دهی، مرحله تشکیل میوه، درشت شدن و رسیدن میوه ها استفاده گردد. تکمیل مغز خشکبارها و بهبود کیفیت دانه های زراعی و زودرسی و رنگ گیری میوه ها و نهایتا افزایش کمیت و کیفیت محصول از دیگر اثرات استفاده از این محصول می باشد. این محصول کاملا محلول در آب بوده و به راحتی توسط برگ ها و ریشه جذب می گردد.

ترکیبات اصلی

کود مقاوم کننده و تغذیه ای ماکسیفوس۲۰-۴۰

ترکیبات

در صد وزنی-وزنی

درصد وزنی-حجمی

فسفر کل ۴۰ %۵۸ %
پتاسیم محلول۲۰ %۲۹ %
با مصرف محصول ماکسیفوس۲۰-۴۰
بدون مصرف محصول ماکسیفوس۲۰-۴۰
40 600x600 - ماکسیفوس 20-40
200 600x600 - ماکسیفوس 20-40

دستورالعمل مصرف

کود مقاوم کننده و تغذیه ای ماکسیفوس۲۰-۴۰

محصولات

روش مصرف

میزان مصرف

محصولات باغیمحلول پاشی ۱-۲ لیتر در هزار لیتر آب
محصولات زراعیمحلول پاشی ۱-۲ لیتر در هزار لیتر آب
محصولات گلخانه ایمحلول پاشی ۱-۲ لیتر در هزار لیتر آب
همراه آبیاری  ۱۰-۵ لیتر در هکتار
بسته به  نیاز گیاه در فواصل ۱۵-۱۰ روز  تکرار گردد.
با مصرف محصول ماکسیفوس۲۰-۴۰
بدون مصرف محصول ماکسیفوس۲۰-۴۰
400 600x600 - ماکسیفوس 20-40
401 600x600 - ماکسیفوس 20-40

اگر نیاز به مشاوره در خصوص ثبت سفارش محصولات دارید

همین حالا شروع کنید

با ما در شبکه های اجتماعی همراه باشید