ماکسیفوس مس

کود مقاوم کننده و تغذیه ای ماکسیفوس مس

کود چند منظوره (دفاعی، ضد بیماری و تغذیه ای)

اگر گیاهان از تهدیدات محیطی و بیماری ها حفظ شوند. می توان به سلامتی و رشد گیاه و تولید محصول بسیار امیدوار بود. این عوامل همواره گیاهان را تهدید می کنند و تا حد زیادی به عملکرد آن ها آسیب می رسانند. مقاوم سازی و آماده نمودن سیستم دفاعی گیاه علیه این عوامل مخرب، موفق ترین روشی است که تهدیدات را خنثی می نماید و از گیاه محافظت نماید. همیشه پیشگیری بهتر از درمان بوده است و درمان یا سم پاشی گزینه نهایی است و بیانگر نفوذ و گسترش بیماری و وارد آمدن درصدی آسیب به گیاه می باشد زیرا معمولا بیماری ها را با اثرات مخرب آن ها مشاهده می کنیم. و لذا سم پاشی ها هم در  این زمینه در برخی موارد موفق نبوده اند. بنابراین ایجاد یک دژ مستحکم در برابر بیماری ها و تنش ها ضرورت خاصی دارد. یکی از موثرترین ترکیباتی که مقاومت گیاه را تا حد زیادی افزایش می دهند فسفیت مس هست. فسفیت با تحریک سیستم خود دفاعی گیاه و تولید فیتوآلکسین ها و مس هم با ایجاد سمیت در برابر بیماری های قارچی و باکتریایی موجب کنترل آنها می شوند. ترکیب دو یون مس و فسفیت موجب قدرت  مضاعف دفاعی و کنترلی در گیاه می شود. از طرف دیگر هر دو عنصر مس و فسفر دارای نقش های زیادی در تغذیه گیاهی هستند و موجب افزایش فتوسنتز و عملکرد گیاه می شوند و در قویتر شدن اندام های گیاهی تاثیر به سزایی دارند. در راستای اهداف فوق محصول ماکسیفوس مس شرکت مافای اسپانیا با قابلیت جذب بالا و ایجاد مقاومت زیاد فرموله شده و موجب حفظ سلامتی و افزایش عملکرد گیاه می شود.

مس - ماکسیفوس مس
مس - ماکسیفوس مس

برخی ویژگی های

کود مقاوم کننده و تغذیه ای ماکسیفوس مس

محصول ماکسیفوس مس حاوی درصد بالایی از ترکیب فوق العاده موثر فسفیت مس می باشد که در برابر عوامل بیماریزا و تنش های محیطی  و تغذیه ای گیاه را مقاوم می نماید. این محصول به راحتی توسط گیاهان جذب شده و به صورت سیستمیک عمل می نماید و با جابجایی به سمت بالا و پایین گیاه در اندام های مختلف بیماری ها را شناسایی و مقابله می کند و مقاومت گیاه را افزایش می دهد. این ترکیب دارای دو کاربرد اساسی در محصولات می باشد. از یک طرف به عنوان منبع تغذیه فسفر و مس عمل می کند و از طرف دیگر به دلیل وجود یون فسفیت باعث تحریک سیستم خوددفاعی گیاه و تحریک تولید فیتوآلکسین ها در برابر بیماری ها و تنش ها می شود. ماکسیفوس مس حاوی یون مس و کلات مس EDTA است که این عنصر اساس سیستم های آنزیمی هست و به ویژه آنزیم های دخیل در ساخته شدن لیگنین را سنتز می نماید. سنتز آنزیم ها و ساخته شدن لیگنین موجب استحکام بافت های گیاهی و تولید ترکیبات و پروتئین های ضد تنش و ضد بیماری می شود. این محصول موجب افزایش سطح فتوسنتز گیاه، توسعه ریشه، بهبود رشد، تشکیل میوه و رسیدن محصول می گردد. این ترکیب عملکرد دیواره سلولی و بافت های گیاهی را تقویت می نماید. کیفیت و بازارپسندی میوه ها را افزایش می دهد و در بهبود کیفیت دانه های زراعی تاثیر زیادی دارد. به صورت محلول پاشی و همراه آبیاری قابل استفاده می باشد.

ترکیبات اصلی

کود مقاوم کننده و تغذیه ای ماکسیفوس مس

ترکیبات

در صد وزنی-وزنی

درصد وزنی-حجمی

پتاسیم محلول در آب۱۶ %۲۲/۴ %
فسفر کل۱۶ %۲۲/۴ %
مس محلول ۳ %۴/۲ %
با مصرف محصول ماکسیفوس مس
بدون مصرف محصول ماکسیفوس مس
1 2 600x600 - ماکسیفوس مس
unnamed 1 2 600x600 - ماکسیفوس مس

دستورالعمل مصرف

کود مقاوم کننده و تغذیه ای ماکسیفوس مس

محصولات

روش مصرف

میزان مصرف

محصولات باغیمحلول پاشی۱-۲ لیتر در هزار لیتر آب
محصولات زراعیمحلول پاشی۱-۲ لیتر در هزار لیتر آب
محصولات گلخانه ایمحلول پاشی۱  لیتر در هزار لیتر آب
همراه آبیاری ۵ لیتر در هکتار
بسته به  نیاز گیاه در فواصل ۱۵-۱۰ روز  تکرار گردد
با مصرف محصول ماکسیفوس مس
بدون مصرف محصول ماکسیفوس مس
b1499287200peach tree - ماکسیفوس مس
peach disease - ماکسیفوس مس

اگر نیاز به مشاوره در خصوص ثبت سفارش محصولات دارید

همین حالا شروع کنید

با ما در شبکه های اجتماعی همراه باشید