کود های تغذیه ای

کود های تغذیه ای مافا

گیاهان به دلیل ثابت بودن محل استقرار همواره در خطر کمبود مواد غذایی هستند. این موضوع به دلیل برداشت های متوالی توسط گیاهان برای رشد و باردهی اتفاق می افتد. بنابراین تامین مواد غذایی گیاه برای تداوم برداشت محصول امری ضروری می باشد. کودهایی که برای این منظور استفاده می شوند اگر کیفیت لازم را نداشته باشند به مرور زمان موجب تخریب خاک، تجمع املاح مضر در گیاه و عدم تامین نیازهای غذایی گیاه می شوند و نتیجه این اتفاقات ضعف و نابودی تدریجی گیاه خواهد بود. اما استفاده از کودهای سازگار با محیط زیست با ترکیبات طبیعی می تواند منجر به بهبودی بستر کشت و حفظ سلامتی گیاه و افزایش کمیت و کیفیت محصول شوند. کودهای تغذیه ای کمپانی مافا دارای ترکیباتی با منشاء طبیعی با قابلیت جذب بالا و به صورت کمپلکس شده با گلوکونیک اسید یا اسید آمینه هستند و در حفظ سلامتی گیاه و افزایش عملکرد آن ها کاملا موثر عمل می نمایند.

bioxy zn mn mg cu 1024x1024 - کود های تغذیه ای