اصلاح کننده خاک

اصلاح کننده های خاک مافا

اهمیت خاک در تولید محصول به حدی زیاد است که همیشه کلمه حاصلخیزی کنار خاک قرار می گیرد. هر خاکی حاصلخیز نیست و این موضوع مشکلات زیادی برای تغذیه گیاه بوجود می آورد. خاک های غیر حاصلخیز دارای pH بالا، ظرفیت تبادل کاتیونی پایین، دارای عناصر تجمع یافته و غیر قابل جذب، شوری بالا، نفوذ هوای کمتر و ظرفیت نگهداری آب پایینی هستند. لذا گیاهان در این گونه خاک ها عملکرد پایین و رشد ضعیفی دارند و در برابر تنش ها، آفات و بیماری ها ضعیف خواهند بود و حتی ممکن است در معرض نابودی قرار گیرند. بنابراین جهت اصلاح خاک بایستی اقدام نمود البته اصلاح خاک به صورت فیزیکی و یا تعویض خاک کار بسیار سختی است. بنابراین بهترین روش افزایش مواد آلی و استفاده از کودهای اصلاح کننده خاک هست. کودهای اصلاح کننده خاک کمپانی مافا خاک های مختلف با بافت های متفاوت را از نظر pH، ویژگی های فیزیکی و شیمیایی، حفظ آب و نفوذ هوا اصلاح می نمایند و حاصلخیزی خاک را به طور کارآمدی افزایش می دهند و علاوه بر این نقش تغذیه ای هم دارند.

maxiplant sal 1024x1024 - اصلاح کننده خاک