بیوکسی روی

کود تغذیه ای بیوکسی روی

با قابلیت جذب بسیار بالا عامل اصلی رشد و باردهی گیاه

روی مهم ترین عنصر سنتز کننده اکسین در گیاه است و در تشکیل پروتئین گیاهی بسیار موثر می باشد. به طوری که پروتئین های گیاهی در کمبود روی به سختی تشکیل می شود. در بسیاری از سیستم های آنزیمی گیاه نقش فعال کننده، کاتالیزوری و یا ساختمانی دارد. روی آثار عمیقی در متابولیسم نرمال گیاه دارد و به طور کلی متابولیسم کربوئیدرات ها، پروتئین، اکسین و فرآیندهای زایشی تحت تاثیر شدید کمبود روی قرار می گیرند. کمبود روی باعث کاهش ۷۰-۵۰ درصد فتوسنتز خالص و کاهش محتوای کلروفیل می گردد. همچنین گیاهان دچار کمبود روی از نظر عوامل تنظیم کننده رشد، دچار کمبود هستند. روی در حفظ سلامت گیاه در برابر بیماری های خاکزاد نیز تاثیر بسزایی دارد. این عنصر بطور غیر مستقیم مقدار آب گیاه را تحت تاثیر قرار می دهد. زیرا کاهش مقدار اکسین به علت کمبود روی منجر به ناتوانی دیواره سلولها برای رشد می شود و با کاهش فشار اسمزی، جذب آب توسط گیاه  را محدود می نماید. روی در گیاه سخت متحرک هست و کمبود آن ابتدا در برگ های و شاخه های جوان مشاهده می گردد. جذب آن در اکثر خاک ها با محدودیت روبه رو هست و نیاز به اصلاح شرایط جذب یا استفاده از ترکیب های کودی قابل جذب دارد. بیوکسی روی ترکیبی کمپلکس شده با قابلیت جذب بالا می باشد که روی مورد نیاز گیاهان را حتی در شرایط نامناسب جذب تامین می نماید.

bioxyzn - بیوکسی روی
WhatsApp Image 2022 02 18 at 16.28.33 768x1745 - بیوکسی روی

برخی ویژگی های

کود تغذیه ای بیوکسی روی

بیوکسی روی در سنتز هورمون اکسین در گیاه بسیار موثر می باشد، فرآیندهای آنزیمی گیاه را فعال می نماید. تعداد کلروفیل را افزایش و سطح فتوسنتز را  بالا می برد و موجب تشکیل متابولیت ها به ویژه نشاسته و پروتئین ها را در گیاه می شود. از آثار مهم مصرف این کود در طول فصل رشد جلوگیری از ریزش گل و میوه و افزایش رشد بازارپسندی میوه ها می باشد. همچنین در محصولات زراعی از تنک شدن خوشه جلوگیری می کند و در دانه بندی و تکمیل خوشه تاثیر زیادی دارد. از اثرات مهم مصرف بیوکسی روی پس از برداشت و قبل از گل دهی، تکامل جوانه های بارده، جلوگیری از ریزش جوانه ها، افزایش مقاومت جوانه ها به سرمای زمستانه و گرده افشانی موفق، تلقیح مناسب گل ها  می باشد. این ترکیب با گلوکونیک اسید کمپلکس شده و به صورت محلول پاشی و همراه آبیاری به آسانی قابل استفاده هست. در صورت مصرف همراه آبیاری در شرایط نامناسب خاکی مانند خاک های قلیایی و آهکی به خوبی جذب می شود.

ترکیبات اصلی

کود تغذیه ای بیوکسی روی

ترکیبات

در صد وزنی-وزنی

درصد وزنی-حجمی

روی محلول۱۳ %۱۸/۴۶ %
با مصرف محصول بیوکسی روی
46156 600x600 - بیوکسی روی
با مصرف محصول بیوکسی روی
beI67ciLQ36EZmFmcA7h9A thumb 85 2 600x600 - بیوکسی روی

دستورالعمل مصرف

کود تغذیه ای بیوکسی روی

محصولات

روش مصرف

میزان مصرف

محصولات باغیمحلول پاشی۱-۲ لیتر در هزار لیتر آب
محصولات زراعیمحلول پاشی۱-۲ لیتر در هزار لیتر آب
محصولات گلخانه ایمحلول پاشی۱-۲ لیتر در هزار لیتر آب
همراه آبیاری ۱۰-۵ لیتر در هکتار
بسته به  نیاز گیاه در فواصل ۱۵-۱۰ روز  تکرار گردد
با مصرف محصول بیوکسی روی
ppp - بیوکسی روی
بدون مصرف محصول بیوکسی روی
. ورامین . پسته . کمبود عناصر غذایی . کمبود روی 1 - بیوکسی روی

اگر نیاز به مشاوره در خصوص ثبت سفارش محصولات دارید

همین حالا شروع کنید

با ما در شبکه های اجتماعی همراه باشید