بیوکسی روی منیزیم منگز مس

کود تغذیه ای بیوکسی روی-منگنز-منیزیم-مس

( کمپلکس (Zn-Mn-Mg-Cu) با گلوکونیک اسید )
دگرگونی عملکرد گیاه با همکاری عناصر ۴ گانه

چهار عنصر میکرو که با هم همکاری تنگاتنگی در جهت پیشبرد فعالیت های درونی گیاه دارند روی، منگنز، منیزیم و مس هستند که نتیجه همکاری این ۴ عنصر سنتز هورمون های طبیعی گیاه، بهبود فعالیت های آنزیمی گیاه،  افزایش سطح فتوسنتز، ساخته شدن ترکیبات ثانوی حاصل از فتوسنتز مانند کربوهیدرات ها و پروتئین ها و سایر ترکیبات مهمی که در اختیار گیاه قرار می گیرند و رشد رویشی و زایشی گیاه را رقم می زنند. این همکاری منجر به پدیدار شدن گیاه قوی دارای رشد کافی و به تناسب آن تولید محصول زیاد و با کیفیت می گردد. این ۴ عنصر اکثر واکنش های متابولیکی گیاهی را پیش می برند و در اثر کمبود یا در غیاب یکی از  آن ها این زنجیره همکاری کامل نمی شود. لذا تبدیلات درون گیاهی با کندی مواجه می شود و دچار اختلال می گردد. کودی که عناصر ۴ گانه فوق را  به صورت کمپلکس پایدار کنار هم جمع نموده و آنها را آماده جذب سریع جهت فعالیت های متحول کننده در گیاه نموده کود بیوکسی Zn-Mn-Mg-Cu شرکت مافای اسپانیا است.

bioxy zn mn mg cu 4 768x778 - بیوکسی روی منیزیم منگز مس
bioxy zn mn mg cu 4 768x778 - بیوکسی روی منیزیم منگز مس

برخی ویژگی های

کود تغذیه ای بیوکسی روی-منگنز-منیزیم-مس

بیوکسی روی-منیزیم-منگنز- مس ترکیب تخصصی از کمپلکس پایدار عناصر روی، منگنز، منیزیم و مس با گلوکونیک اسید به همراه مواد طبیعی فعال کننده متابولیکی هست و به منظور اصلاح اختلالات فیزیولوژیکی مرتبط با جذب ناکافی این عناصر میکرو فرموله شده است. این  ترکیب در محلول های غذایی کمپلکس پایداری دارد و به سرعت جذب گیاه می شود و انتقال آن به اندام های داخلی گیاه به آسانی انجام می شود. این محصول با سنتز کلروفیل و افزایش سطح فتوسنتز، سنتز هورمون های گیاهی و همچنین با افزایش فعالیت های آنزیمی گیاه و کاتالیز تولید ترکیبات ثانویه مهم مانند پروتئین ها و کربوهیدرات ها در گیاه موجب تقویت رشد رویشی و زایشی شده و افزایش تناژ تولید و بهبود کیفیت محصول را رقم می زند. این محصول بصورت مایع بوده و قابلیت جذب بالایی به صورت محلول پاشی و یا همراه آبیاری دارد. در سیستم آبیاری با  قابلیت حفظ پایداری کمپلکس و جذب بالا حتی در خاک های آهکی و قلیایی استفاده می شود و موجب افزایش جذب عناصر میکرو و ماکرو در این خاک ها می شود. بیوکسی ۴ گانه قابلیت ترکیب با اکثر کود ها را دارد و در سیستم های هیدروپونیک قابل استفاده بوده و پی اچ محلول های غذایی را نیز تنظیم می کند.

ترکیبات اصلی

کود تغذیه ای بیوکسی روی-منگنز-منیزیم-مس

ترکیبات

در صد وزنی-وزنی

درصد وزنی-حجمی

منیزیم کمپلکس شده با گلوکونیک اسید۵ %۶/۷ %
منگنز کمپلکس شده با گلوکونیک اسید ۳ %۴ %
روی کمپلکس شده با گلوکونیک اسید۲ %۲/۷ %
مس کمپلکس شده با گلوکونیک اسید ۱ %۱/۳۵ %
با مصرف محصول بیوکسی روی-منگنز-منیزیم-مس
بدون مصرف محصول بیوکسی روی-منگنز-منیزیم-مس
5874163 600x600 - بیوکسی روی منیزیم منگز مس
634563233333333 600x600 - بیوکسی روی منیزیم منگز مس

دستورالعمل مصرف

کود تغذیه ای بیوکسی روی-منگنز-منیزیم-مس

محصولات

روش مصرف

میزان مصرف

محصولات باغیمحلول پاشی۱-۲ لیتر در هزار لیتر آب
محصولات زراعیمحلول پاشی۱-۲ لیتر در هزار لیتر آب
محصولات گلخانه ایمحلول پاشی۱-۲ لیتر در هزار لیتر آب
همراه آبیاری ۸-۵ لیتر در هکتار
بسته به  نیاز گیاه در فواصل ۱۵-۱۰ روز  تکرار گردد
با مصرف محصول بیوکسی روی-منگنز-منیزیم-مس
بدون مصرف محصول بیوکسی روی-منگنز-منیزیم-مس
tomato planting - بیوکسی روی منیزیم منگز مس
6by7 - بیوکسی روی منیزیم منگز مس

اگر نیاز به مشاوره در خصوص ثبت سفارش محصولات دارید

همین حالا شروع کنید

با ما در شبکه های اجتماعی همراه باشید