اسید اکتیو

کود چندکاره اسید اکتیو

دفع آفات و بیماری های خاکزی، ضد نماتد، کاهش pH خاک و آب

ازت عنصری است که بیشتر از همه عناصر غذایی مورد نیاز گیاهان می باشد و کمبود آن شدیدا رشد و عملکرد گیاه را تحت تاثیر قرار می دهد. این عنصر در اکثر فعل و انفعالات بیوشیمیایی و ساختمان ترکیبات گیاه نقش اساسی دارد. ازت در ساخت ترکیبات اسیدهای آمینه، پروتئین ها، کربوهیدرات ها، اسید های نوکلئیک و تشکیل کلروفیل نقش فعال دارد و موجب رشد و توسعه گیاه می گردد. با وجود درصد بالای نیتروژن هوا گیاه قادر به استفاده از آن نیست و این عنصر پس از تثبیت توسط باکتری ها از طریق ریشه جذب گیاه می گردد. گوگرد نیز عنصری است که در ساختار اسیدهای آمینه و پروتئین ها نقش دارد و در تشکیل کلروفیل ضروری است. در سنتز روغن محصولات روغنی نقش دارد و در متابولیسم ازت فعال می باشد. این عنصر خاک های قلیایی کشاورزی را اسیدی می کند و موجب جذب عناصر میکرو و فسفر می گردد. همچنین از گسترش قارچ های خاکزی جلوگیری می کند و به کاهش مصرف سموم کشاورزی می انجامد و به تدریج خاک را ضدعفونی می نماید. گوگرد از تجمع نیترات در محصولات کشاورزی کاهش می دهد. pH خاک های شور قلیایی و آهکی را کاهش می دهد. کمبود گوگرد باعث کاهش کمیت و کیفیت محصول می گردد. گوگرد و ازت سینرژیسم هستند. بنابر موارد ذکر شده این دو عنصر همکاری و فعالیت های مشابه مانند ساخته شدن اسید آمینه ها، پروتئین ها و تشکیل کلروفیل را با حضور همدیگر در گیاه دنبال می نمایند و در متابولیسم همدیگر موثر هستند. در این راستا کود چند منظوره اسیداکتیو شرکت مافای اسپانیا غنی از گوگرد و ازت می باشد.

acid - اسید اکتیو
WhatsApp Image 2022 02 18 at 16.28.30 - اسید اکتیو

برخی ویژگی های

کود چندکاره اسید اکتیو

کود تخصصی و چندکاره اسیداکتیو غنی از گوگرد و ازت مایع می باشد. دو عنصر ازت و گوگرد با همکاری همدیگر در ساختمان اسیدآمینه ها، پروتئین ها، کربوهیدرات ها، اسیدهای نوکلئیک و تشکیل کلروفیل نقش اساسی دارند و منجر به تقویت رشد و عملکرد گیاه می گردند. این کود اسیدی بوده و دارای هورمون سیتوکینین می باشد. اسیداکتیو ضدعفونی خاک را در برابر عوامل بیماریزا انجام می دهد و موجب دفع آفات و بیماری های خاکزی می گردد. این محصول می تواند انواع نماتدها را هم کنترل نماید. اسیداکتیو شوری خاک را برطرف می نماید و منجر به تقویت رشد در خاک های شور می شود. این کود با خواص اسیدی خود عناصر و ترکیبات غیرقابل جذب خاک را برای گیاه قابل جذب می نماید و منجر به جذب فسفر و ریزمغذی ها می شود. این محصول به دلیل ایجاد شرایط مناسب و همچنین هورمون سیتوکینین ریشه زایی را تحریک می نماید و ریشه های آسیب دیده را ترمیم می نماید. اسیداکتیو شرایط فیزیکی و شیمیایی خاک را اصلاح می نماید و به کاهش پی اچ خاک و آب می انجامد و یون های بی کربنات را حذف می نماید. به دلیل خواص اسیدی زیاد این محصول لوله ها و دریپرهای سیستم آبیاری را هم باز می نماید.

ترکیبات اصلی

کود چندکاره اسید اکتیو

ترکیبات

در صد وزنی-وزنی

درصد وزنی-حجمی

گوگرد محلول۴۱ %۶۰/۶۸
نیتروژن محلول۱۶ %۲۳/۶۸
با مصرف محصول اسید اکتیو
بدون مصرف محصول اسید اکتیو
4555 600x600 - اسید اکتیو
75 600x600 - اسید اکتیو

دستورالعمل مصرف

کود چندکاره اسید اکتیو

محصولات

روش مصرف

میزان مصرف

محصولات باغیهمراه آبیاری ۱۰-۲۰ لیتر در هکتار
محصولات زراعیهمراه آبیاری۱۰-۱۵ لیتر در هکتار
محصولات گلخانه ایهمراه آبیاری۱-۲ لیتر در هزار متر مربع
بسته به نیاز گیاه در فواصل ۲۰-۱۵ روز تکرار شود
به علت اسیدی بودن از اختلاط این کود با انواع ترکیبات روغنی، کودهای هیومیکی و ترکیبات با pH  قلیایی خودداری شود.
با مصرف محصول اسید اکتیو
بدون مصرف محصول اسید اکتیو
42 - اسید اکتیو
43 - اسید اکتیو

اگر نیاز به مشاوره در خصوص ثبت سفارش محصولات دارید

همین حالا شروع کنید

با ما در شبکه های اجتماعی همراه باشید