آمینون میکرو

کود تغذیه ای آمینون میکرو

تامین ریز مغذی ها و اسیدآمینه با جذب بالا

ریز مغذی ها عناصری هستند که با وجود مصرف کمتر نسبت به عناصر ماکرو، تامین آنها در حد تامین عناصر ماکرو ضرورت دارد. با توجه به اینکه عناصر میکرو در مهم ترین واکنش های بیوشیمیایی و آنزیمی گیاهی نقش تعیین کننده دارند، عدم تامین اینگونه عناصر موجب کاهش شدید فعالیت های گیاهی و کاهش عملکرد و کیفیت محصول خواهد شد. نسبت بین ریز مغذی ها اهمیت زیادی دارد و معمولا به دنبال کمبود یکی از آنها کمبود ریزمغذی های دیگر هم بروز خواهند کرد و به دلیل اینکه سخت متحرک هستند کمبود آنها در نقاط فعال رشد رخ می دهد. لذا کودی که دارای همه ریز مغذی ها بوده و قابلیت جذب بالایی داشته باشد، خیلی دارای اهمیت می باشد. کود آمینون میکرو شرکت مافای اسپانیا نمونه بارزی است که شامل تمام عناصر میکرو به همراه اسید های آمینه آزاد با قابلیت جذب بالا می باشد .

aminon - آمینون میکرو
aminon micro 1 - آمینون میکرو

برخی ویژگی های

کود تغذیه ای آمینون میکرو

آمینون میکرو دارای اسیدهای آمینه آزاد می باشد که با فرآیند مدرن هیدرولیز پروتئین های طبیعی بدست آمده اند و از نظر بیولوژیکی فعال هستند. این محصول تمام عناصر میکروی مورد نیاز گیاه را به صورت کمپلکس شده با گلوکونیک اسید دارا می باشد که دارای قابلیت جذب با سرعت و کارآیی بالا هستند. این کود مستقیما بر روی رشد گیاه، گل دهی و تشکیل میوه تاثیر می گذارد. همچنین با خنثی نمودن تنش های محیطی و تامین عناصر میکرو در افزایش عملکرد و حفظ سلامتی گیاهان کمک شایانی می کند. آمینون میکرو فعالیت های آنزیمی گیاه را تحریک می نماید و موجب افزایش تناژ تولید و بازارپسندی محصول می شود. این کود بلوکه نمی شود و موجب بهبود انتقال عناصر ماکرو و میکرو می شود.

ترکیبات اصلی

کود تغذیه ای آمینون میکرو

ترکیبات

در صد وزنی-وزنی

درصد وزنی-حجمی

اسید آمینه آزاد۱۰ % ۱۲/۵ %
نیتروژن کل۱/۶ %۲ %
آهن کمپلکس شده با گلوکونیک۱ %۱/۲۵ %
بور محلول۰/۲ %۰/۲۵ %
منگنز کمپلکس شده با گلوکونیک۰/۵ %۰/۶۲ %
مس کمپلکس شده با گلوکونیک۰/۱۵ %۰/۱۸ %
مولیبدن محلول۰/۰۳ %۰/۰۳ %
روی کمپلکس شده با گلوکونیک ۰/۲ %۰/۲۵ %
با مصرف محصول آمینون میکرو
unnamed 2 1 600x600 - آمینون میکرو
بدون مصرف محصول آمینون میکرو
22222 600x600 - آمینون میکرو

دستورالعمل مصرف

کود تغذیه ای آمینون میکرو

محصولات

روش مصرف

میزان مصرف

محصولات باغیمحلول پاشی ۱-۲ لیتر در هزار لیتر آب
محصولات زراعیمحلول پاشی ۱-۲ لیتر در هزار لیتر آب
محصولات گلخانه ایمحلول پاشی ۱-۲ لیتر در هزار لیتر آب
همراه آبیاری  ۱۰-۵ لیتر در هکتار
بسته به  نیاز گیاه در فواصل ۲۰-۱۵ روز  تکرار گردد.
با مصرف محصول آمینون میکرو
unnamed 4 600x600 - آمینون میکرو
بدون مصرف محصول آمینون میکرو
zinc deficiency in peach 600x600 - آمینون میکرو

اگر نیاز به مشاوره در خصوص ثبت سفارش محصولات دارید

همین حالا شروع کنید

با ما در شبکه های اجتماعی همراه باشید