021-44018468

info©arvinfidar.ir

مافا اسپانیا

محرک های رشدی گیاهان

فرمولاسیون این محصولات  به گونه ای طراحی شده که میزان پروتئین و پروسه آنزیمی را  در دوران قبل از گل دهی ، تثبیت ورشد میوه  ارتقا می دهد.

 

 

 

.

کود های تغذیه ای

فرمولاسیون این محصولات بگونه ای  طراحی شده که مواد مغذی را فراهم آورده ، از کمبودهای ناشی از کمبود جذب  در طول دوره چرخه حیات جلوگیری می کند  . این محصولات به سرعت توسط گیاهان جذب می شوند. این محصولات جهت  پیشگیری و پاسخ فوری گیاه به کمبود مواد غذایی ضروری می باشند .

 

 

 

 

آمینو اسید ها

آمینو اسیدها ، فرآیندهای فیزیولوژیکی اصلی گیاه را تحریک میکنند در ضمن رشد و محصول آوری گیاه را افزایش میدهد

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مقاوم کننده ها

فرمولاسیون این محصولات بر پایه فسفر است که بعنوان اصلاح کننده و مقاوم کننده  فیتولوکسین عمل می کند. این محصولات سیستم دفاعی گیاه را برابر حملات عوامل بیماری زا و بیماری ها تقویت می کند

 

 

 

 

 

اصلاح کننده برگ

این محصولات  به گونه ای طراحی شده اند که علاوه بر تامین یک یا بیشتر مواد مغذی گیاه ، کمبود های محصولات گیاهی را نیز اصلاح کنند . این محصولات جهت مصارف بالایی از نیتروزن ، فسفر و پتاسیم در مرحله فینولوژیکی پیشنهاد می شود .

 

 

 

 

 

 

روغن های طبیعی

طبقه روغن های طبیعی از 3 فرمولاسیون بر اساس آخرین  پسماند مرحله  تولید  روغن زیتون و ترکیب تجربه در زمینه کنترل حشرات و بیماری ها  تشکیل شده است  در صورت کاربرد  با حشره کش ها تاثیرات آن را افزایش می دهد

 

 

 

 

 

 

اصلاح کننده خاک

این خط تولید با کودهای ارگانیک حاوی  مقادیر بالایی از  ساکارید ها و پلی ساکاریدها  تولید شده است .این محصولات فعالیت های فتوسنتز  و ساختارگیاهان را بهبود بخشیده و همچنین باعث افزایش تغییرات کاتیونی شده که این مسئله در فعالیت های متابولیکی خاک تاثیر گذار می باشد .

 

 

 

 

 

محصولات ویژه

انتخاب کودها  و محصولات مکمل راه حل کامل و ویژه ای جهت تمامی نیازمندی های  گیاهان است  . این محصولات در کاتالوگ مافا جزء محصولات منحصر بفرد بشمار می رود  .