021-44018468

info©arvinfidar.ir

مافا اکتیو

mafactive - مافا اکتیو

محرک رشد گیاه

مافا اکتیو


عملکرد:

مافا اکتیو کود مایع محرک رشدی است که عملکرد مستقیم بر درشت شدن و وزن میوه، افزایش مواد ویتامین و کربوهیدراتها دارد . کاربرد آن از زمان آغاز جوانه زنی می باشد .    

مافا اکتیو تقسیم سلولی و طویل شدن سلول، افزایش سایز سلول را  بوسیله  القا سنتز پروتئین تحریک می کند . در نتیجه گیاه سالم تر و تولید محصولات افزایش میا بد .

مافا اکتیو تولید میوه های یکسان و با ماندگاری بیشتر بخصوص بعد از برداشت را ایجاد می کند .دیگر فواید آن عبارتند از تاخیرانداختن  در پیری برگ و رشد بهتر گیاه که  در نتیجه باعث تحریک در متابولیسم می شود .


خواص:

  • تولید میوه های بزرگتر و یکسان تر 
  • افزایش کمیت و کیفیت بیشتر در محصولات
  • رشد رویشی سالم
  • مقاومت بیشتر در مقابل شرایط نامساعد و تنش ها
  • کمک به رشد و ایجاد شاخه های جانبی

ترکیبات

درصد ( وزنی – وزنی )

اسید آمینه آزاد

نیتروژن کل (N)  

بر ( B)

 %۰/۳

مس ( Cu )

۰/۱۵ %

آهن (Fe)

منگنز ( Mn)

۵/۰ %

مولیبدن ( Mo ) 

۰/۰۳ %

روی ( Zn)

۰/۰.۲ %


عامل کلات : اسید گلوکونیک

اسید آمینه : : سنتز گلیسین با آزمایش مستقیم اسید کلرید


میزان مصرف و توصیه های کاربردی:

 

محصول

دوز محلول پاشی برگی

دوز مصرف خاکی

مشاهدات

زیتون

۱۰۰ الی ۱۵۰ سی  سی در ۱۰۰ لیتر آب

۲ الی ۳ لیتر در یک هکتار

اولین مرحله : در بهار  با تحریک گیاه  شاخه ها و تنوع شکوفه ها افزایش می دهد

دومین مرحله : در تابستان . با فعال سازی و همگن سازی در دلمه، کمیت و سایز بزرگتر فراهم می آورد

میوه ها

۵۰ الی ۱۰۰ سی سی در ۱۰۰ لیتر آب

۲ الی ۳ لیتر در یک هکتار

اولین مرحله : قبل از برداشت . جوانه را  افزایش می دهد و شکوفه دهی را فعال می کند

دومین مرحله : از زمان ریزش گلبرگ .همگن سازی کالیبر ها ، دلمه های بلند تر و محصولات بزرگتر ، محافظت در برابر شرایط نامساعد

تاکستان

۷۵ الی ۱۰۰ سی سی در ۱۰۰ لیتر آب

۲ الی ۳ لیتر در یک هکتار

اولین مرحله : در زمان آغاز جوانه زنی . جوانه را افزایش می دهد و کیفیت بهتر و تولید آب انگور را سبب می شود 

دومین مرحله : هر ۲۰ روز تکرار شود ۳ بار درطول دوره . جوانه را افزایش می دهد و کیفیت بهتر و تولید آب انگور را سبب می شود 

باغبانی

۵۰ الی ۱۰۰ سی سی در ۱۰۰ لیتر آب

۲ الی ۳ لیتر در یک هکتار

اولین مرحله : بعد از ۱۵ روز نقل و انتقالات. رشد رویشی بیستر ، کیفیت بهتر ، محافظت در برابر شرایط نامساعد

دومین مرحله : : هر ۲۰ روز تکرار شود ۳ بار درطول دوره رشد رویشی بیستر ، کیفیت بهتر ، محافظت در برابر شرایط نامساعد

مرکبات

۷۵ الی ۱۰۰ سی سی در ۱۰۰ لیتر آب

۲ الی ۳ لیتر در یک هکتار

اولین مرحل : در زمان آغاز جوانه کمک به جوانه زنی، افزایش و بهبود شکوفه

دومین مرحله : شروع گل دهی. افزایش محصول و محافظت از آن در برابر شرایط نامساعد و تنش ،بهبود دوره درمان وزن گیری

پنبه ، برنج  ، چقندر ، غلات

۸۰ سی سی در ۱۰۰ لیتر آب

۲ الی ۳ لیتر در یک هکتار

در طول زمان رشد محصول . افزایش رشد رویشی ، زودرسی در پنبه