ماکسی پلنت

002 - ماکسی پلنت

ترکیبات

 
باغبانی و گل کاری
 
10 الی ۱۵ لیتر هر یک هکتار - ۲ الی ۳ بار در بین فصل رشد
 
مرکبات :
 
15 الی ۲۰ لیتر در یک هکتار - دوبار در زمان جوانه زدن و یک بار آخر تابستان
- ماکسی پلنت

دیدگاه ها بسته شده اند.