کود محرک رشد فورتاسل

کود محرک رشد فورتاسل

تامین سریع کلسیم، تقویت رشد و بهبود کیفیت محصول

از مشکلات عمده ای که محصولات کشاورزی را در شرایط نامناسب خاکی دچار مشکل می کند جذب کلسیم هست. این شرایط نامساعد بیشتر به دلیل بالا بودن pH  خاک ها و بلوکه شدن کلسیم به صورت کربنات کلسیم می باشد که همواره در اکثر خاک های مناطق ایران مشکل آفرین بوده و هست، از طرف دیگر حرکت کلسیم در گیاه بسیار کند می باشد و تقسیمات سلولی در نقاط فعال گیاه مثل میوه ها، مریستم های انتهایی گیاه و جوانه ها با سرعت بالایی انجام می گردد نیاز گیاه به نحوی بایستی برطرف گردد تا رشد و تولید محصول با نقصان مواجه نشود. بنابراین رشد و کیفیت اکثر محصولات کشاورزی بستگی مستقیم به تامین کلسیم دارد، و نیاز هست در طول رشد محصول چندین بار از کودها کلسیم دار مناسب که قابلیت جذب بالایی دارند استفاده شود. در بین کودهایی که حاوی کلسیم هستند نتایج تست های مختلف در سطح باغات، مزارع و گلخانه ها نشان داده است که کودهای کلسیم دار حاوی بور و اسید آمینه مناسب ترین مورد برای رفع سریع کمبود کلسیم، تامین به موقع آن و بهبود کیفیت و رشد محصول هستند. بور در تسریع انتقال کلسیم به نقاط فعال رشد  و میوه ها و اسیدآمینه ها در باز نمودن روزنه ها جهت انتقال کلسیم به داخل گیاه نقش اساسی دارند. بنابراین ترکیب و کیفیت کود کلسیمی بسیار مهم می باشد. یکی از بهترین منابع کلسیمی کود فورتاسل شرکت مافا می باشد که حاوی کلسیم، بور و اسید آمینه می باشد.

.jpg - کود محرک رشد فورتاسل
.jpg - کود محرک رشد فورتاسل

برخی ویژگی های

کود محرک رشد فورتاسل

ویژگی ها:

فورتاسل کود تخصصی کلسیم با قابلیت جذب سریع هست. این کود در شرایط تنش هم قابل جذب می باشد و نیاز کلسیمی گیاه را به کمک اسید آمینه های آزاد و بور به خوبی تامین می نماید. از اثرات مهم مصرف کود کلسیمی فورتاسل افزایش استحکام دیواره سلولی و افزایش تقسیمات سلولی میوه ها می باشد این دو اثر منجر به رشد میوه ها و سایر محصولات شده و کیفیت و  ماندگاری میوه ها و سایر محصولات گیاهی را افزایش می دهد. با مصرف فورتاسل استحکام گیاه و محصول برابر تنش ها و آسیب های فیزیکی مانند تگرگ بهبود می یابد. از ریزش میوه ها و عوارض مختلفی مانند لکه پوست استخوانی پسته، لکه تلخ سیب، شکافت هسته هلو، شکافت پوست انار، ترک خوردگی مرکبات، بدشکلی میوه ها و … جلوگیری می نماید. پوکی و نیم مغز شدن پسته و سایر خشکبارها را کاهش می دهد. موجب افزایش تولید و بهبود کیفیت و بازارپسندی میوه ها می شود. این کود از ریزش جوانه ها هم جلوگیری می نماید. عمر انباری میوه ها و محصولات سردخانه ای را افزایش می دهد. در برابر بیماری های مختلف قارچی گیاه را مقاوم می سازد و خسارت آفات مختلف گیاهی را کاهش می دهد.

ترکیبات اصلی

کود محرک رشد فورتاسل
با مصرف محصول فورتاسل
بدون مصرف محصول فورتاسل
54655235 600x600 - کود محرک رشد فورتاسل
tomato00 2 600x600 - کود محرک رشد فورتاسل

دستورالعمل مصرف

کود محرک رشد فورتاسل

ترکیبات

در صد وزنی-وزنی

درصد وزنی-حجمی

کلسیم محلول (CaO)۱۰ %۱۳.۱%
کلسیم کمپلکس شده با گلوکونیک اسید (CaO)۵%۶.۵۵%
بور محلول (B)۰.۳%۰.۳۹ %
اسید آمینه آزاد۳%۳.۹%

محصولات

روش مصرف

میزان مصرف

محصولات باغیمحلول پاشی۱-۲ لیتر در هزار لیتر آب
محصولات زراعیمحلول پاشی۱-۲ لیتر در هزار لیتر آب
محصولات گلخانه ایمحلول پاشی۱-۲ لیتر در هزار لیتر آب
بسته به نیاز گیاه در فواصل ۱۵-۱۰ روز تکرار شود

همراه آبیاری ۱۰-۵ لیتر در هکتار

با مصرف محصول اپتیمار
بدون مصرف محصول اپتیمار
apples on branch 600x600 - کود محرک رشد فورتاسل
مصرف اپتیمار 600x600 - کود محرک رشد فورتاسل

اگر نیاز به مشاوره در خصوص ثبت سفارش محصولات دارید

همین حالا شروع کنید

با ما در شبکه های اجتماعی همراه باشید
با مصرف محصول فورتاسل
بدون مصرف محصول فورتاسل
54655235 1024x1024 - کود محرک رشد فورتاسل
tomato00 2 1024x1024 - کود محرک رشد فورتاسل
54655235 600x600 - کود محرک رشد فورتاسل
tomato00 2 600x600 - کود محرک رشد فورتاسل

دستورالعمل مصرف

کود محرک رشد فورتاسل

ترکیبات

در صد وزنی-وزنی

درصد وزنی-حجمی

کلسیم محلول (CaO)۱۰ %۱۳.۱%
کلسیم کمپلکس شده با گلوکونیک اسید (CaO)۵%۶.۵۵%
بور محلول (B)۰.۳%۰.۳۹ %
اسید آمینه آزاد۳%۳.۹%

محصولات

روش مصرف

میزان مصرف

محصولات باغیمحلول پاشی۱-۲ لیتر در هزار لیتر آب
محصولات زراعیمحلول پاشی۱-۲ لیتر در هزار لیتر آب
محصولات گلخانه ایمحلول پاشی۱-۲ لیتر در هزار لیتر آب
بسته به نیاز گیاه در فواصل ۱۵-۱۰ روز تکرار شود

همراه آبیاری ۱۰-۵ لیتر در هکتار