ژوپیتر اس کا (سولفات پتاسیم)

ژوپیتر اس کا (سولفات پتاسیم)

با حلالیت و خلوص بالا، بدون کلر و سدیم

سولفات پتاسیم از پرمصرف ترین کودهای کشاورزی  به حساب می آید. به دلیل وجود عناصر پتاسیم و گوگرد فراوان در ترکیب این کود، کاربرد زیادی در تغذیه گیاه و اصلاح خاک دارد. سولفات پتاسیم مقاومت گیاه را در برابر تنش های مختلف محیطی مانند سرما، گرما، خشکی، شوری و همچنین آفات و بیماری ها افزایش می دهد. همچنین سولفات پتاسیم در فتوسنتز، تنظیم اسمزی سلول ها، تنظیم آب گیاه و روند باز و بسته شدن روزنه ها  موثر می باشد. وجود سولفات پتاسیم جهت حفظ حیات گیاه در شرایط شوری خاک و آب ضرورت خاصی دارد. این کود می تواند با اسیدی کردن پی اچ خاک و آب به افزایش جذب درگیر عناصر مانند آهن و فسفر از طریق ریشه ها کمک نماید. سولفات پتاسیم موجب بهبود کیفیت محصول و افزایش وزن آن می شود. همچنین در زودرسی محصول تاثیر زیادی دارد. این کود در  محصول پسته موجب افزایش درصد پسته های  پر مغز و خندانی پسته ها می شود. در غلات موجب جلوگیری از ورس و افزایش کیفیت دانه ها می گردد. در سایر میوه ها رنگ و طعم را افزایش می دهد. سولفات پتاسیم موجب افزایش محصول می گردد. کود سولفات پتاسیم مدیفر اسپانیا به نام ژوپیتر اس کا است.

jupiter 1 - ژوپیتر اس کا (سولفات پتاسیم)
jupiter 4 - ژوپیتر اس کا (سولفات پتاسیم)

برخی ویژگی های

ژوپیتر اس کا (سولفات پتاسیم)

سولوپتاس مدیفر اسپانیا با نام ژوپیتر اس کا با ۵۰ % پتاسیم کاملا محلول و ۴۵ % گوگرد محلول دارای خلوص بالا و بدون کلر و سدیم می باشد.  با توجه به اینکه سولفات پتاسیم مصرف زیادی دارد، در صورت استفاده از سولوپتاس های بی کیفیت و ناخالص که معمولا دارای عناصر سنگین، کلر و سدیم هستند به تدریج تجمع عناصر مضر در گیاه  و خاک افزایش یافته و موجب مسمومیت گیاه، توقف رشد و شور شدن خاک خواهد گردید. سولوپتاس مدیفر اسپانیا عاری از عناصر فوق هست و با مصرف زیاد آن مشکلی برای خاک و گیاه بوجود نمی آید. این محصول منجر به رشد و تقویت گیاه می شود و در برابر تنش ها و آفات و بیماری ها گیاه را حفظ می نماید. افزایش فتوسنتز، تنظیم آب گیاه، تنظیم فشار اسمزی، تغلیظ شیره سلولی، افزایش تناژ تولید و کیفیت محصول، رنگ گیری میوه ها و زودرسی محصول از دیگر مزایای مهم مصرف این محصول می باشند.

ترکیبات اصلی

کود ژوپیتر اس کا (سولفات پتاسیم)
ترکیبات
درصد وزنی-وزنی
پتاسیم محلول۵۰ %
گوگرد محلول۴۵ %
با مصرف محصول ژوپیتر اس کا
35623 600x600 - ژوپیتر اس کا (سولفات پتاسیم)
بدون مصرف محصول ژوپیتر اس کا
877 600x600 - ژوپیتر اس کا (سولفات پتاسیم)

دستورالعمل مصرف​

کود ژوپیتر اس کا (سولفات پتاسیم)
محصولات
روش مصرف
میزان مصرف
محصولات باغیهمراه آبیاری۱۵۲۵ کیلوگرم در هکتار
محصولات زراعیهمراه آبیاری۱۰-۲۰ کیلوگرم در هکتار
محصولات گلخانه ایهمراه آبیاری۱-۳ کیلوگرم در هزار متر مربع
محلول پاشی ۳-۱ کیلوگرم در هزار لیتر آب
بسته به نیاز گیاه در فواصل ۱۵-۱۰ روز تکرار گردد
با مصرف محصول ژوپیتر اس کا
465641 - ژوپیتر اس کا (سولفات پتاسیم)
بدون مصرف محصول ژوپیتر اس کا
2165263 - ژوپیتر اس کا (سولفات پتاسیم)

اگر نیاز به مشاوره در خصوص ثبت سفارش محصولات دارید

همین حالا شروع کنید

با ما در شبکه های اجتماعی همراه باشید