محصولات کمپانی مدیفر

کود ان پ کا سولومد ۲۱-۲۱-۲۱+TE

ان پ کا پرمصرف همراه با ریز مغذی ها

ان پ کا به همراه ریز مغذی ترکیب تغذیه ای مناسبی را برای افزایش رشد، رفع ضعف و کمبود گیاهان فراهم می نماید. در بین انواع ان پ کاها فرمول  متعادل ۲۱-۲۱-۲۱ متعادل ترین نوع  این کودهاست که تعادل تغذیه ای را برای عناصر پر مصرف نیتروژن، فسفر و پتاسیم برقرار می نماید و در عملکرد محصول بسیار موثر عمل می نماید و آثار آن در افزایش رشد و تقویت گیاهان و در تولید و کیفیت تولید خود را نشان می دهد. لذا همین دلیل مصرف گکنندگان به این محصول بیش از پیش رو آورده اند و نتایج درخشانی بدست آورده اند. لذا با توجه به پر مصرف بودن این محصول و متنوع بودن این کالا در بازار، کیفیت آن تعیین کننده خواهد بود. از این رو حلالیت و خلوص بالا و پایین بودن pH کالا و پایین بودن مقدار عناصر مضر مانند کلر و سدیم  بسیار حایز اهمیت هست  چرا که این فاکتورها در جذب گیاه، عدم گرفتگی سیستم آبیاری، سلامت خاک و گیاه و افزایش کمیت و کیفیت محصول بسیار موثر هستند. محصول سولومد ۲۱-۲۱-۲۱+TE شرکت مافای اسپانیا  ان پ کای پرمصرف و دارای شاخص های کیفی فوق می باشد.

21 - محصولات کمپانی مدیفر
Solumed Perfect 1 - محصولات کمپانی مدیفر

کود سولومد پرفکت

ان پ کا پتاس بالا- غنی شده با کلسیم

کودهای NPK از سه عنصر مغذی اصلی تهیه شده اند. این کودها با توجه به نیاز بالای گیاه به سه عنصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم پر مصرف ترین کودها هستند. از طرفی با توجه به برداشت سالانه این عناصر از خاک نیاز به تامین مجدد این عناصر برای تداوم برداشت محصول می باشد. لذا بالا بودن کیفیت این کودها و همچنین قابل جذب بودن و حفظ تعادل عناصر خاک پس از برداشت های متوالی محصول ضروری می باشد. خارج شدن تعادل بین عناصر غذایی جذب برخی از آن ها را تحت تاثیر قرار می دهد. مخصوصا جذب کلسیم بیشتر دچار مشکل می شود و افزایش پتاسیم خاک موجب کاهش جذب کلسیم می گردد، بنابراین با مصرف کودهای NPK پتاس بالا این مشکل بیشتر بروز می نماید. در این راستا فرمولاسیونی که دارای درصد کلسیم متناسب با پتاسیم باشد، بسیار مفید خواهد بود. کود سولومد پرفکت شرکت مدیفر اسپانیا یک فرمول  NPKپرکاربرد و دارای کلسیم می باشد که علاوه بر تامین سه عنصر اصلی تعادل کلسیم را در خاک حفظ می نماید و موجب جذب متناسب آن توسط گیاه می گردد.

کود آهن اکومد گرین فی

کود آهن EDDHA رفع سریع کمبود آهن

بیشتر خاک های کشاورزی کشور آهکی و قلیایی هستند. این عامل و همچنین پایین بودن مواد آلی باعث شده آهن موجود در این خاک ها قابل استفاده گیاهان نباشد و همواره شاهد کمبود آهن در باغات، مزراع و گلخانه ها هستیم. با توجه به اینکه اصلاح خاک و افزایش مواد آلی خاک کار آسانی نمی باشد؛ فرمول هایی از آهن به صورت کلات تولید شده اند که مشکل جذب آهن را مرتفع می نمایند. به طوریکه تحت تاثیر شرایط نامناسب خاک قرار نمی گیرند و برای گیاه قابل جذب  هستند. یکی از مهم ترین این فرمول ها  کلات آهن EDDHA می باشد. این نوع کلات آهن را در دامنهpH  وسیعی برای گیاه قابل جذب می نماید و بنابراین موثرترین کلات برای آزادسازی آهن در pH  بالا می باشد. کودهای آهن که بصورت محلول پاشی استفاده می شوند. کمبود آهن را به صورت موقت برطرف می نمایند و بنابراین کارآیی کمتری نسبت به آهن های خاکی کلاته دارند. آهن نقش کلیدی در عملکرد محصول دارد. سنتز کلروفیل و افزایش کارآیی فتوستز و همچنین فعال شدن آنزیم های زیادی در چرخه فتوسنتز و تنفس به وجود آهن وابستگی زیادی دارد و در صورت عدم تامین آهن تجزیه کلروفیل، کاهش فتوسنتز و نزول عملکرد گیاه اتفاق خواهد افتاد. کود آهن اکومد گرین فی شرکت مدیفر اسپانیا  یکی از بهترین کودهای آهن کلاته EDDHA می باشد

55555 1 - محصولات کمپانی مدیفر
jupiter 1 - محصولات کمپانی مدیفر

ژوپیتر اس کا (سولفات پتاسیم)

با حلالیت و خلوص بالا، بدون کلر و سدیم

سولفات پتاسیم از پرمصرف ترین کودهای کشاورزی  به حساب می آید. به دلیل وجود عناصر پتاسیم و گوگرد فراوان در ترکیب این کود، کاربرد زیادی در تغذیه گیاه و اصلاح خاک دارد. سولفات پتاسیم مقاومت گیاه را در برابر تنش های مختلف محیطی مانند سرما، گرما، خشکی، شوری و همچنین آفات و بیماری ها افزایش می دهد. همچنین سولفات پتاسیم در فتوسنتز، تنظیم اسمزی سلول ها، تنظیم آب گیاه و روند باز و بسته شدن روزنه ها  موثر می باشد. وجود سولفات پتاسیم جهت حفظ حیات گیاه در شرایط شوری خاک و آب ضرورت خاصی دارد. این کود می تواند با اسیدی کردن پی اچ خاک و آب به افزایش جذب درگیر عناصر مانند آهن و فسفر از طریق ریشه ها کمک نماید. سولفات پتاسیم موجب بهبود کیفیت محصول و افزایش وزن آن می شود. همچنین در زودرسی محصول تاثیر زیادی دارد. این کود در  محصول پسته موجب افزایش درصد پسته های  پر مغز و خندانی پسته ها می شود. در غلات موجب جلوگیری از ورس و افزایش کیفیت دانه ها می گردد. در سایر میوه ها رنگ و طعم را افزایش می دهد. سولفات پتاسیم موجب افزایش محصول می گردد. کود سولفات پتاسیم مدیفر اسپانیا به نام ژوپیتر اس کا است.