ماکسیفوس کلسیم

کود مقاوم کننده و تغذیه ای ماکسیفوس کلسیم

مقاوم کننده به بیماری ها و تنش ها، تامین فسفر و مس

فسفر و کلسیم دو عنصر تاثیر گذار در تغذیه گیاهی و موثر در فرآیندهای متابولیکی گیاه هستند و تامین آنها ضرورت خاصی دارد. از طرفی این دو عنصر از عناصر سخت متحرک در خاک به شمار می روند و کلسیم در گیاه هم تحرک بسیار کمی دارد. فاکتورهای مختلفی جذب این دو عنصر را بیش از عناصر دیگر تحت تاثیر قرار می دهند. فارغ از سایر عوامل تاثیر گذار این دو عنصر برای یکدیگر آنتاگونیست هم هستند. جذب همدیگر را محدود می کنند و در اختلاط کودهای مختلف باهم ناسازگاری دارند و ایجاد رسوب می نمایند. در بیشتر اوقات نیاز گیاه به این دو عنصر همزمان می باشد و تقاضای گیاه برای هر دو عنصر  وجود دارد. بنابراین جای خالی یک ترکیب کودی که این دو عنصر را کنار همدیگر و به صورت قابل جذب دربیاورد بسیار به چشم می خورد. چرا که تضاد بین این دو عنصر و نیاز همزمان گیاه به هر دو کار را مشکل می نماید. با اینکه این دو عنصر تضاد دارند ولی اهداف مشترک و همکاری زیادی در گیاه دارند. برای نمونه هر دو مقاومت گیاه را به بیماری ها و شرایط نامساعد محیطی بالا می برند. مخصوصا این که فسفیت با دار بودن ویژگی تحریک کنندگی سیستم خود دفاعی گیاه و تحریک تولید فیتوآلکسین ها و کلسیم با ایجاد استحکام دیواره سلولی مقاومت فوق العاده ای را برای گیاه همراه دارند. هر دو عنصر در تقسیم سلولی و در نقاط فعال رشد مانند نقاط زایشی گیاه، میوه های در حال رشد و سرشاخه ها حضور فعال دارند و منجر به رشد گیاه و رشد محصول می شوند و همچنین سلامتی گیاه و کیفیت محصول را به ارمغان می آورند. برای حل این مشکل محصول شرکت مافای اسپانیا کلسیم و فسفر را کنار هم قرار داده و ترکیب ویژه ای به نام ماکسیفوس کلسیم را فرموله نموده است.

maxifos ca 1 - ماکسیفوس کلسیم
maxifos ca 1 - ماکسیفوس کلسیم

برخی ویژگی های

کود مقاوم کننده و تغذیه ای ماکسیفوس کلسیم​

محصول تخصصی ماکسیفوس کلسیم دو عنصر متضاد کلسیم و فسفر را همزمان برای گیاه تامین می نماید. این محصول حاوی کلسیم سیار جهت رفع سریع کمبود کلسیم می باشد و با تامین کلسیم استحکام لازم را برای دیواره سلولی فراهم می نماید که موجب مقاومت در برابر بیماری ها و تنش های محیطی می شود و موجب تداوم رشد گیاه و بهبود و محصول حتی در شرایط نامساعد محیطی می شود. فسفیت موجود در این کود سیستم دفاعی گیاه در برابر عوامل بیماری زا و تنش زا با تحریک تولید فیتوآلکسین در گیاه فعال می نماید و با همکاری کلسیم سطح بسیار بالایی از مقاومت را در گیاه به وجود می آورند و دژی مستحکم در برابر عوامل نامساعد محیطی و بیماری ها را فراهم می نمایند. برآیند عمل این ترکیب انجام تقسیمات سلولی و تامین انرژی لازم برای گیاه می باشد که با حضور در نقاط فعال رویشی و زایشی موجب افزایش عملکرد گیاه می شود و کمیت و کیفیت محصول را بهبود می بخشد. این محصول از گسترش بیماری ها جلوگیری می نماید و سلامتی گیاه را به ارمغان می آورد. این محصول از اختلالات فیزیولوژیکی ناشی از کمبود کلسیم در گیاه جلوگیری می نماید و موجب افزایش دوره انبارمانی محصول می گردد. همچنین از سرمازدگی گیاه و محصول جلوگیری می نماید.

ترکیبات اصلی

کود مقاوم کننده و تغذیه ای ماکسیفوس کلسیم​

ترکیبات

در صد وزنی-وزنی

درصد وزنی-حجمی

نیتروژن کل ۴ %۵ %
فسفر کل۱۴ %۱۷/۵ %
کلسیم محلول۶ %۷/۵ %
با مصرف محصول ماکسیفوس کلسیم​
بدون مصرف محصول ماکسیفوس کلسیم​
red chief 1 600x600 - ماکسیفوس کلسیم
12335 600x600 - ماکسیفوس کلسیم

دستورالعمل مصرف

کود مقاوم کننده و تغذیه ای ماکسیفوس کلسیم​

محصولات

روش مصرف

میزان مصرف

محصولات باغیمحلول پاشی۱-۲ لیتر در هزار لیتر آب
محصولات زراعیمحلول پاشی۱-۲ لیتر در هزار لیتر آب
محصولات گلخانه ایمحلول پاشی۱-۲ لیتر در هزار لیتر آب
همراه آبیاری ۱۰-۵ لیتر در هکتار
بسته به  نیاز گیاه در فواصل ۱۵-۱۰ روز  تکرار گردد
با مصرف محصول ماکسیفوس کلسیم​
بدون مصرف محصول ماکسیفوس کلسیم​
33333445565 - ماکسیفوس کلسیم
3252620 - ماکسیفوس کلسیم

اگر نیاز به مشاوره در خصوص ثبت سفارش محصولات دارید

همین حالا شروع کنید

با ما در شبکه های اجتماعی همراه باشید