مقاوم کننده ها

مقاوم کننده های رشد مافا

امروزه با توجه به هزینه های بالای مبارزه با آفات و بقایای سمی که روی محصول باقی می گذارند و همچنین مضرات آن ها بر سلامتی انسان ها، کشاورزان به این نتیجه رسیدند که در برابر آفات و بیماری ها پیشگیری را در دستور کار قرار دهند که این موضوع یک انقلابی در جایگزینی ترکیبات مقاوم کننده به جای آفت کش های مضر بوجود آورده است و  به سلامتی گیاهان و محصولات تولید شده تاثیر شگرفی داشته است. دراین راستا کودهای داری فسفیت ظهور پیدا کردند، این کودها با تولید فیتوآلکسین ها قدرت خود دفاعی گیاه را در برابر آفات و بیماری ها و تنش ها افزایش می دهند و مستقیما هم موجب از بین رفتن آفات و بیماری ها می شوند و از گسترش و طغیان آن ها جلوگیری می کنند. کودهای مقاوم کننده کمپانی مافا اسپانیا علاوه بر غنی بودن از فسفیت دارای عناصری مثل مس و کلسیم و پتاسیم هستند که تاثیر این کودها را در پیشگیری و کنترل تنش ها و آفات و بیماری ها دو چندان می کند. بعلاوه این کودها در تغذیه گیاه هم نقش به سزایی دارند.

maxifos 40 20 1024x1024 - مقاوم کننده ها