مافا اسپانیا

300x300 - مافا اسپانیا

مزایای مصرف کودهای محرک رشد مافا:

افزایش تشکیل میوه، کاهش ریزش میوه ،  باردهی سالیانه و  حذف سال آوری

بهبود کیفیت میوه ها ،افزایش تولید هورمون های طبیعی رشد توسط خود گیاه

ایجاد ریشه ها و شاخه های قوی ، افزایش تعداد شاخه های بارده و تعداد ریشه ها

بهبود سلامتی گیاهان، ایجاد مقاومت بالا در گیاهان علیه تنش های محیطی

ایجاد مقاومت بالا در برابر آفات و بیماری ها

22 300x300 - مافا اسپانیا

مزایای استفاده از کودهای تغذیه ای مافا:

قابل استفاده به هر دو صورت محلول پاشی و همراه آبیاری، قابلیت جذب بالا  از طریق برگ و ریشه

دارای قابلیت اختلاط با اکثر سموم و سموم مختلف، رفع کمبودها و بهبود عملکرد گیاه

دارای کمپلکس پایدار با اسیدهای آلی جهت افزایش کارآیی جذب توسط گیاه

حضور اسیدآمینه های آزاد فعال و موثر در کودهای تغذیه ای

بهبود فعالیت های آنزیمی گیاه و تنظیم سوخت و ساز گیاهان، افزایش تولید و کیفیت محصول

 

مزایای استفاده از کودهای ضد تنش مافا:66 300x300 - مافا اسپانیا

محافظت گیاه در برابر سرما، گرما، شوری، خشکی، مسمومیت و...

جلوگیری از توقف رشد گیاه، بهبود رشد محصول در شرایط تنش، شامل اسیدآمینه های آزاد با درصد بالا

دارای اسید آمینه های آزاد متناسب با تنش ها مانند پرولین بالا

دارای اسیدآمینه های فراوان متناسب با تولید آنزیم ها و پروتئین های مورد نیاز گیاه

صرفه جویی در صرف انرژی گیاه جهت تولید اسیدآمینه ها

maxifos k 300x300 - مافا اسپانیا

مزایای استفاده از کودهای  مقاوم کننده مافا: 

ایجاد مقاومت در بالاترین سطح برای گیاه در برابر آفات و بیماری ها

ایجاد تحمل بالا به شرایط نامساعد محیطی ،افزایش انرژی گیاه و ذخیره سازی آن

افزایش غلظت شیره سلولی و  مقاومت به سرما و یخ زدگی، تحریک سیستم خود دفاعی گیاه با تولید فیتوآلکسین ها

کاهش نفوذ قارچ های بیمارگر و آفات مختلف به گیاه  به جهت تغلیظ شیره سلولی

تقویت رشد گیاه و رشد ریشه ها، بهبود کمیت و کیفیت محصول و رنگ آوری میوه ها

maxiplant plus 300x300 - مافا اسپانیا

اصلاح کننده خاک 

قابل استفاده نمودن زمین های شور جهت برداشت محصول عالی، کاهش بیماری های خاکی و کاهش نماتدها

کاهش شوری خاک و بستر در گلخانه ها ، باغات و زمین های زراعی

قابل جذب نمودن عناصر غذایی در خاک های نامناسب، بهبود رشد ریشه ها در خاک های نامساعد

جلوگیری از هدر رفت آب با افزایش قدرت نگهداری خاک، افزایش مواد آلی خاک

افزایش برداشت محصول مخصوصا برای محصولات خاکی، افزایش ظرفیت تبادل کاتیونی خاک

7 300x300 - مافا اسپانیا

 مزایای استفاده از محصولات ویژه مافا:

مافا کنترل: دارای کاربرد چند منظوره، یک کود فسفر بالا، تنظیم کنندهpH  محلول، افزایش پخش شوندگی سموم و کودها روی برگ ها، افزایش کارایی مصرف سم و کود، دارای شاخص رنگی، کاهش سختی آب، بهبود سازگاری ترکیب کود و آفت کش

مافا کوپر: دارای مس سیستمیک، پیشگیری کننده و کنترل کننده قوی بیماری های مختلف قارچی و باکتریایی در گیاه مانندکنترل سفیدک های پودری و درونی گیاه، کاهش و کنترل بیماری های قارچی عامل پوسیدگی ریشه و طوقه، دارای قابلیت استفاده به صورت محلول پاشی و همراه آبیاری، رفع کننده کمبود مس، افزایش رشد و گل دهی گیاه