بیوکسی مس

کود تغذیه ای بیوکسی مس

کمپلکس مس با گلوکونیک اسید و جلبک دریایی
( فعال سازی کارخانه فتوسنتز، رشد و گل دهی )

از مهم ترین اهداف حضور عنصر مس در گیاه ایجاد استحکام چوبی در گیاه، افزایش رشد و گل دهی در گیاه. فعال سازی فتوسنتز و کاتالیز کردن واکنش های آنزیمی و همچنین متابولیسم پروتئین ها و کربوهیدرات ها می باشد. این اهداف مهم ضرورت تامین مس گیاه را  نمایان می سازد. مس عنصری است که  تحرک کمی در گیاه دارد و کمبود آن در برگ های جوان دیده می شود. به طور کلی در پی اچ های قلیایی و آهکی برای گیاهان غیر قابل جذب هست. لذا با توجه به اینکه خاک های اکثر مناطق ایران آهکی و قلیایی است کارآیی این عنصر در خاک های ایران بسیار کم است. مس فقط به صورت کمپلکس با سایر ترکیبات برای گیاهان قابل جذب هست. در اثر کمبود مس بسیاری از گیاهان شادابی خود را از دست می دهند و فواصل بین رگبرگ ها در برگ های جوان دچار کلروز شده و لکه های نکروتیک در میان آنها ظاهر می شوند و همچنین برگ ها کوچک می شوند. در اثر کمبود مس جوانه های انتهایی از بین می روند. در خوشه های زراعی دانه کمتری تشکیل می شود. کمبود مس در کاهش رشد و کیفیت میوه ها هم تاثیر زیادی می گذارد. ترکیبی به نام بیوکسی مس از شرکت مافای اسپانیا به همراه سایر ترکیبات موثر جهت تامین تخصصی مس گیاه فرموله شده است.

bioxy cu 1 - بیوکسی مس
bioxy cu 1 - بیوکسی مس

برخی ویژگی های

کود تغذیه ای بیوکسی مس

یوکسی مس کمپلکس مس با گلوکونیک اسید به همراه جلبک دریایی است که حاوی هورمون های طبیعی (اکسین، سیتو کنین و بتائین)، کربو هیدرا ت ها و ویتامین هایی است که فرآیندهای رشد، گل دهی و رسیدن میوه را بهبود می بخشد. بیوکسی مس بسیاری از واکنش های آنزیمی را در گیاه کاتالیز می نماید، به عنوان اکسید کننده آسکوربیک اسید، فنول و سیتوکروم نقش اساسی دارد. و همچنین مس موجود در این محصول پس از جذب گیاه به عنوان بخشی از سیستم انتقال الکترون نقش ایفا می کند. بیوکسی مس موجب افزایش فتوسنتز و  فعالیت آنزیمی گیاهان می شود و سنتز پروتئین ها و کربوهیدرات ها  نیز از عملکرد آن در گیاه می باشد. این کود با تولید لیگنین در گیاه موجب استحکام گیاه در برابر نفوذ و تغذیه آفات و بیماری ها می گردد. افزایش تعداد رنگدانه ها، پیشگیری از نکروزه شدن برگها، افزایش گل دهی، رشد میوه ها و تحریک رسیدن و بهبود رنگ گیری میوه ها نیز از مزایای مصرف کود بیوکسی مس می باشد. این کود به صورت محلول پاشی و همراه آبیاری مصرف می شود و قابلیت جذب بالایی دارد.

ترکیبات اصلی

کود تغذیه ای بیوکسی مس

ترکیبات

در صد وزنی-وزنی

درصد وزنی-حجمی

ماده آلی۲۰ %۲۴ %
مس کمپلکس شده با گلوکونیک اسید ۴ %۴/۸ %
با مصرف محصول بیوکسی مس
بدون مصرف محصول بیوکسی مس
beI67ciLQ36EZmFmcA7h9A thumb 85 2 600x600 - بیوکسی مس
Pistachio CopperDeficiency 718x1024 1 2 600x600 - بیوکسی مس

دستورالعمل مصرف​

کود تغذیه ای بیوکسی مس

محصولات

روش مصرف

میزان مصرف

محصولات باغیمحلول پاشی۱-۲ لیتر در هزار لیتر آب
محصولات زراعیمحلول پاشی۱-۲ لیتر در هزار لیتر آب
محصولات گلخانه ایمحلول پاشی۱-۲ لیتر در هزار لیتر آب
بسته به نیاز گیاه در فواصل ۱۵-۱۰ روز تکرار شود
همراه آبیاری ۵-۳ لیتر در هکتار
با مصرف محصول بیوکسی مس
بدون مصرف محصول بیوکسی مس
5341653 1 - بیوکسی مس
39 - بیوکسی مس

اگر نیاز به مشاوره در خصوص ثبت سفارش محصولات دارید

همین حالا شروع کنید

با ما در شبکه های اجتماعی همراه باشید