بیوکسی بور

کود تغذیه ای بیوکسی بور

کمپلکس بور اتانول آمین عامل انتقال قند، تلقیح گل ها

عنصر بور در نقاط مریستمی گیاه، نوک جوانه ها و ریشه ها، در گرده افشانی، رشد لوله گرده و تلقیح موفق نقش اساسی را دارد. بدون این عنصر ترکیب سلولی دانه گرده و تخمک به سختی انجام می پذیرد. درصورت عدم لقاح میوه و دانه تشکیل نمی شود و نهایتا محصولی هم وجود نخواهد داشت و اثر آن را به صورت ریزش فراوان گل های تلقیح نشده اول فصل در درختان میوه می توان مشاهده نمود. از سوی دیگر به دلیل اینکه عنصر بور عامل انتقال قند در گیاه به شمار می رود با وجود آن قند گیاه به سمت میوه ها و نقاط حساس و پر رشد گیاه منتقل می شود تا ذخیره غذایی لازم و همچنین انرژی لازم جهت انجام تقسیمات سلولی و فرآیندهای سریع متابولیکی فراهم گردد. این موضوع را در صورت کمبود بور در کرفس، کلم ها و چغندرقند به وضوح می توان مشاهده نمود چرا که در غیاب بور جوانه انتهایی گیاه از بین می رود و داخل ساقه و دمبرگ و همچنین گل این گیاهان توخالی و رو به زوال خواهد شد. از دیگر نقش های بور همکاری با کلسیم در ساختار دیواره سلولی  هست و  همچنین بور حرکت کلسیم را به داخل سلول های گیاهی تسهیل می‌کند و نقش مهمی در تنظیم سطح هورمون های گیاهی و تقویت رشد مناسب گیاه دارد. در اثر کمبود بور در گیاهان ساقه ها شکننده هستند و ممکن است برگ های جدید ضخیم شوند، ریشه ها اغلب کوتاه و لکه دار هستند، تعداد ریشه های مویین بسیار کم شده و گلدهی و باردهی به شدت کاهش می‌یابد. کود بیوکسی بور شرکت مافای اسپانیا کمپلکس بور با قابلیت جذب و انتقال سریع به گیاه در جهت رفع عوارض فراوان ناشی از کمبود بور فرموله شده می باشد.

bioxy bor - بیوکسی بور
WhatsApp Image 2022 02 18 at 16.28.32 1 - بیوکسی بور

برخی ویژگی های

کود تغذیه ای بیوکسی بور

یوکسی بور به صورت کمپلکس بور اتانول آمین با قابلیت جذب و اثر سریع می باشد. این کود تامین تخصصی بور را بر عهده دارد. و این عنصر کلیدی را به نقاط فعال و مریسمی گیاه مانند نوک جوانه ها و ریشه ها و همچنین  گل ها و میوه ها می رساند. مصرف آن پس از برداشت و قبل از گل دهی موجب گرده افشانی موفق و افزایش درصد تشکیل میوه خواهد شد. بیوکسی بور  با همکاری کلسیم گیاه موجب استحکام دیواره سلولی و ایجاد مقاومت در برابر آسیب های فیزیولوژیکی و تنش های محیطی در محصول می گردد و  بنابراین عمر انبارمانی محصول  را نیز افزایش می دهد. تقویت تولید هورمون اکسین از اثرات مهم مصرف بیوکسی بور می باشد. این کود با انتقال بور موجب افزایش تولید و انتقال قند در انواع میوه ها، چغندرقند و نیشکر و سایر محصولات می شود. افزایش عطر و طعم میوه ها، جلوگیری از تنک شدن خوشه پسته و انگور، بهبود دانه بندی خوشه گیاهان زراعی، افزایش کمیت و کیفیت محصول از دیگر اثرات مهم مصرف بیوکسی بور می باشد.

ترکیبات اصلی

کود تغذیه ای بیوکسی بور

ترکیبات

در صد وزنی-وزنی

درصد وزنی-حجمی

بور کمپلکس شده با اتانول آمین ۱۱ %۱۴/۸۵ %
با مصرف محصول بیوکسی بور
بدون مصرف محصول بیوکسی بور
cauliflower4 1 600x600 - بیوکسی بور
dba64cd5314573f207a7c550fc7fcf3f 600x600 - بیوکسی بور

دستورالعمل مصرف

کود تغذیه ای بیوکسی بور

محصولات

روش مصرف

میزان مصرف

محصولات باغیمحلول پاشی۱-۲ لیتر در هزار لیتر آب
محصولات زراعیمحلول پاشی۱-۲ لیتر در هزار لیتر آب
محصولات گلخانه ایمحلول پاشی۱-۲ لیتر در هزار لیتر آب
همراه آبیاری ۱۰-۵ لیتر در هکتار
بسته به  نیاز گیاه در فواصل ۱۵-۱۰ روز  تکرار گردد
با مصرف محصول بیوکسی بور
بدون مصرف محصول بیوکسی بور
fioritura allegagione 5 - بیوکسی بور
LWC Apr16 Fig 2 - بیوکسی بور

اگر نیاز به مشاوره در خصوص ثبت سفارش محصولات دارید

همین حالا شروع کنید

با ما در شبکه های اجتماعی همراه باشید