آمینون مار

محرک رشد آمینون مار

تقویت کننده رشد، مهار کننده تنش

جهت راه اندازی رشد در گیاهی که به تازگی استقرار پیدا کرده است نیاز به یک محرک رشد قوی هست که به سرعت گیاه را از این مرحله حساس عبور دهد و اندام های گیاهی را تقویت نماید. چرا که این مرحله حساس به بیماری ها و تنش ها می باشد. ضمن اینکه تقویت همه جانبه رشد در این مرحله  به شکل گیری یک گیاه سالم و قوی می انجامد که نهایتا گیاه قوی محصول زیاد و با کیفیت تولید می نماید. استفاده از محرک رشد مناسب جهت حفاظت گیاه در برابر انواع تنش های محیطی مانند شوری، خشکی، سرما و گرما  بسیار حایز اهمیت می باشد و گیاه را از بحران نجات می دهد. ضمن اینکه سلامتی گیاه را حفظ می نماید و از توقف رشد و کاهش کیفیت محصول جلوگیری می کند. تحریک رشد گیاه منجر به افزایش حجم ریشه و شاخ و برگ گیاه می گردد که در این شرایط غذاسازی و باروری گیاه ارتقا می یابد و در نتیجه گیاه در برابر تمام عوامل نامساعد محیطی و آفات و بیماری ها گیاه مقاوم می گردد. برای رسیدن به اهداف فوق ترکیب آمینون مار فرموله شده است که متشکل از عصاره جلبک دریایی با ترکیبات فعال، هورمون های طبیعی و همچنین اسید آمینه آزاد می باشد.

amin - آمینون مار
aminon mar - آمینون مار

برخی ویژگی های

کود مایع آمینون مار

آمینون مار رشد گیاه را در شرایط تنش با تامین حیاتی عناصر ضروری گیاه تداوم می بخشد و مواد آلی مهمی را برای گیاه تامین می نماید، این ترکیب با ارتقای سطح فعالیت گیاه موجب افزایش تقسیم سلولی و بهبود تشکیل جوانه های بارده می شود. ترکیبات ویژه ی عصاره ی جلبک دریایی موجود در آمینون مار شامل ذخیره ی طبیعی از عناصر میکرو و ماکرو، آمینواسیدها و کربو هیدارت ها هست که در گلدهی و رشد میوه ها و سایر محصولات بسیار موثر می باشد و در نتیجه تناژ تولید محصول و کیفیت آن را بالا می برد. مصرف این کود منجر به تکثیرکلونی باکتری های مفید محیط ریشه و  بهبود گسترش ریشه می گردد. آمینون مار همچنین حاوی هورمون های طبیعی اکسین، سیتوکینین، جیبرلین و ترکیب حیاتی بتائین می باشد که موجب تعادل هورمون های رشد و غلبه آنها بر هورمون های بازدارنده می شود. این کود پس از تنش های محیطی با ریکاوری سریع موجب از سرگیری رشد می گردد و گیاه را از بحران های شدید و مرگ نجات می دهد. آمینون مار دارای مدرک SHC جهت استفاده در کشت های ارگانیک می باشد.

ترکیبات اصلی

کود مایع آمینون مار

ترکیبات

درصد وزنی-وزنی

درصد وزنی-حجمی

جلبک دریایی۲۰ %۲۲/۴ %
اسید آمینه آزاد۷ %۷/۸۴ %
نیتروژن کل۱ %۱/۱۲ %
با مصرف محصول آمینون مار
905840 29233656 600x600 - آمینون مار
بدون مصرف محصول آمینون مار
Picture59 2 Copy 600x600 - آمینون مار

دستورالعمل مصرف​

کود مایع آمینون مار

محصولات

روش مصرف

میزان مصرف

محصولات باغیمحلول پاشی۰/۵-۱ لیتر در هزار لیتر آب
محصولات زراعیمحلول پاشی۰/۵-۱ لیتر در هزار لیتر آب
محصولات گلخانه ایمحلول پاشی۰/۵-۱ لیتر در هزار لیتر آب
همراه آبیاری ۳-۲ لیتر در هکتار
بسته به نیاز گیاه در فواصل ۱۵-۱۰ روز  تکرار گردد
با مصرف محصول آمینون مار
گلخانه ای - آمینون مار
بدون مصرف محصول آمینون مار
cucumber wilt - آمینون مار

اگر نیاز به مشاوره در خصوص ثبت سفارش محصولات دارید

همین حالا شروع کنید

با ما در شبکه های اجتماعی همراه باشید