021-44018468

info©arvinfidar.ir

ماکسیفوس منیزیم

ماکسیفوس منیزیم

قارچ کش و تامین منیزیم 


عملکرد :

ماکسیفوس منیزیم حاوی درصد بالایی از فسفات پتاسیم با منیزیم است . این محصول  حلال در آب می باشد  و براحتی توسط ریشه و برگ ها  جذب می شود.با بارش باران از بین نرفته و اثر آن محفوظ می ماند

ماکسیفوس منیزیم برای گیاهان درصد بالایی از منیزیم همراه فراهم می اورد منیزیم عنصر اصلی کلروفیل مورد نیاز در فتوسنتز می باشد .منیزیم همچنین جذب فسفر را بهبود بخشیده  و بعنوان یک فعال کننده آنزیمی عمل می کند  . فسفر بصورت یون فسفر می باشد فرمولاسیون خاص آن بنحوی بررسی شده است که باعث افزایش توسعه سیستم ریشه ، همین طور گل دهی تثبیت میوه و رسیده شدن آن می شود .محتوای  فسفر و پتاسیم ذخیره قند میوه ها را افزایش می دهد

توصیه می شود هنگامی که نیاز به ذخیره این عناصر در گیاه افزایش می یابد مورد استفاده قرار گیرد  مثلا در طول فرم گیری سیستم ریشه ، شکوفه دهی ، تشکیل میوه ، درشت شدن و رسیده شدن میوه.این محصول از تعدیل و بیماری پوسیدگی در گیاهان باغبانی جلوگیری می کند . 


 خواص:

 

-ایجاد مقاومت بالا در برابر شرایط نامساعد حتی تغذیه ای یا محیطی

-توسعه ریشه و گل و همین طور تثبیت میوه و پروسه رسیده شدن میوه

-عملکرد آن همانند  کود است  ( بمنظور تغذیه بهتر) و خاصیت  ضد قارچی ( بمنظور سلامتی بهتر)

-تقویت کننده عملکرد دیواره سلولی و بافت های گیاهی


ترکیبات

درصد ( وزنی – وزنی )

منیزیم ( MgO)

7 %

پتاسیم ( K2O ) 

5 % 

فسفر ( P2O5 )

30 %


میزان مصرف و توصیه های کاربردی :

 

محصول

دوز محلول پاشی برگی

دوز مصرف خاکی

مشاهدات

درختان میوه، مرکبات، آووکادو و غیره

150 الی 300 سی سی در 100 لیتر آب

 

3 دوره درمان ، هر 60 روز یکبار تکرار شود

باغبانی

100 الی 200 سی سی در 100 لیتر آب

 

2-3 بار دوره مصرف ، اولین دوره قبل از گل دهی و هر 15 روز تکرار شود

گیاهان زینتی

200 الی 300 سی سی در 100 لیتر آب

 

3-4 دوره مصرف ، اولین دوره در بهار و هر ماه تکرار شود

کل محصولات

 

4 الی 6 لیتر در هکتار

2-4  دوره مصرف ، در طول چرخه محصول دهی

...