021-44018468

info©arvinfidar.ir

سیترومازینک

سیترومازینک

سیترومازینک

اکسیری برای مرکبات


عملکرد:

سیترومازینک با فرمولاسیونی  گیاهی و غنی شده با منگنز و روی می باشد . با توجه به ساختار و فرمولاسیون آن جهت کشت درختان میوه بخصوص مرکبات توصیه می شود  .

سیترومایزینک علاوه بر تسهیل در  پخش بهتر قطرات اسپری شده و چسبندگی بهتر قادر به ارتقا میزان ماندگاری آن نیز می باشد .این مسئله اثر بخشی متقابل و بهتر مولکول های گیاهی و خوراکی با کوتیول برگ ها را نیز بهمراه دارد .   


خواص:

-عدم حساسیت نسبت به  VMD  : سیترومازینک با نگهداری اسپری و توزیع یکسان قطرات کوچک میزان  عدم حساسیت نسبت  به VDM  ( حجم میانی قطر قطره ) را افزایش می دهد  .

-عدم مقاومت در برابر تولید محصول

-یک طیف وسیع از عملکرد . مشکلات ایجاد شده ویا  خسارت ناشی از دیگر محصولات را از بین می برد .


ترکیبات

درصد ( وزنی – وزنی )

روی (Zn  )

3/2 %

منگنز Mn) )

1/1 %


میزان مصرف و توصیه های کاربردی :

محصول

دوز محلول پاشی برگی

مشاهدات

سیترومایزینک  برای انواع محصولات زراعی قال استفاده است ، بخصوص جهت درمان مرکبات علاوه بر آن زیتون ،میوه های دانه دار  ، آووکادو ، محصولات کشاورزی، محصولات گلخانه ای و غیر گلخانه ای ، توت فرنگی ، گل های زینتی و غیر زینتی ، فضای سبز ، پارک ها و باغ ها .

150 الی 300 سی سی در 100 لیتر آب

بمنظورافزایش کاربردی موثر و منسجم گیاهی این محصول  متناسب برای تمامی محصولات و همچنین مناسب برای

 ترکیب با آفت کش ها ، حشره کش ها و قارچ کش ها با مصرف معمولی در هر هکتار تولید شده است